Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I A      P A R A F I A L N E

2. NIEDZIELA ADWENTU!

1.Dzisiaj w II niedzielę Adwentu oddajemy cześć Matce Bożej Niepokalanie Poczętej.
2.Dzisiejsza niedziela jest Dniem Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Zbieramy do puszek po Mszy św. na ten cel.

3.O godz. 11.3o poświęcimy figurę Matki Bożej w Latkowie. Dziękuję
mieszkańcom Latkowa za odnowienie cokołu i terenu wokół nowej figury Matki Bożej.
4.Podczas Mszy św. o godz. 15.oo poświęcimy dzieciom medaliki, które będą miały podczas przyjęcia Komunii św.
5.W sobotę kościół w liturgii obchodzi wspomnienie Św. Jana od Krzyża /p i dk/.
6.Odprawiamy Msze św. roratnie od wtorku do piątku o godz. 17.3o. Zapraszamy na te Msze św. dzieci, młodzież i starszych.

7.13 grudnia /1981r./ wspominamy stan wojenny w Polsce. Tego dnia modlimy się w intencji ofiar stanu wojennego i Ojczyzny.

8.Pobieramy w zakrystii opłatki wigilijne i świece „Caritas”.

9.W przyszłą niedzielę składkę przeznaczamy na nasz kościół. /Wzmocniona została ścianka zwierająca spływy muru ściany wschodniej kościoła/.

10.Spotkanie z młodzieżą i dziećmi odmawiającymi 10-tkę Różańca św. w przyszłą niedzielę po sumie.

11.Proszę o zgłoszenie chorych do spowiedzi i Komunii św. Adwentowej.
Objazd chorych będzie 13 grudnia w piątek od godz. 8.oo.

12.Spowiedź Adwentowa w naszej parafii będzie 17 grudnia.

13.Z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do siebie p. Genowefę Golec z Latkowa. Została pochowana na cmentarzu Zwiastowania NMP w Inowrocławiu. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Szadłowice 8.XII.2019r.                           Proboszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.