Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH!

1.Dzisiaj wspominamy Wszystkich Świętych – Uroczyście ogłoszonych przez
Kościół, że są u Pana Boga i wstawiają się za nami, abyśmy i my osiągnęli
życie wieczne w Bogu.
Msze św. w naszym kościele o godz: 8.3o; 1o.3o i 14.oo. Po tej Mszy św.
procesja żałobna za zmarłych w kościele.
Cmentarz zamknięty ze względu na koronawirusa do 2.XI.br.

2.W poniedziałek wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Msze św. o godz. 9.oo i 17.oo. Po Mszach św. procesja żałobna w kościele.
W środę św. Karola Boromeusza /bp/ – Patrona św. Jana Pawła II.

3.W pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 17.oo modlimy się
o powołania do kapłaństwa i zakonu.

4.W 1-szy piątek m-ca spowiedź św. od godz.16.3o. Msza św. po niej
nabożeństwo do NSPJ. Objazd chorych z Komunią św. od godz. 8.3o.

5.W 1-szą sobotę miesiąca nowenna przed nawiedzeniem kopii obrazu
Jasnogórskiego.

6.Do końca listopada możemy uzyskać Odpust Zupełny za naszych drogich
Zmarłych odmawiając : Ojcze nasz, Zdrowaś Maryja i w intencji Ojca św.
być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć komunię św. przez nawiedzenie
cmentarza bądź w kościele.

7.Modlimy się za zmarłych, które podaliśmy w wymieniankach jednorazowych
po Mszy św. wieczornej, począwszy od 2 listopada i w wymieniankach
rocznych.

8.Zmarła śp. Bronisława Jakubowska. Pogrzeb odbędzie się 3 listopada.
Msza św. w kościele o godz. 14.oo.

9.Rozpoczęliśmy prace przy wymianie kabli prądowych zasilających nasz piec
grzewczy na zewnątrz kościoła.

10.Przyjmuję wymienianki jednorazowe i roczne w kościele i biurze parafialnym.

Szadłowice 1.XI.2020r.                                    Proboszcz

 

 

 

Gniezno, 27 października 2020 r.
SŁOWO ARCYBISKUPA WOJCIECHA POLAKA, METROPOLITY GNIEŹNIEŃSKIEGO

Drodzy Siostry i Bracia!
Każdego dnia słyszymy o tysiącach osób, które zakaziły się koronawirusem. Wielu spośród nich wymaga hospitalizacji, a niejeden przegrał już walkę z chorobą. Jako Kościół jesteśmy szczególnie odpowiedzialni za zdrowie i życie wszystkich powierzonych naszej duszpasterskiej trosce. Dlatego raz jeszcze apeluję o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych. To nie tylko przejaw naszego rozsądku, ale przede wszystkim wyraz naszej miłości bliźniego.
Jako ludzie wierzący jesteśmy wezwani do modlitwy. Dlatego proszę, aby w kościołach naszej archidiecezji powrócić do codziennego śpiewu Suplikacji oraz nie ustawać
w modlitwie za zmarłych, chorych, wszystkich, którzy niosą im pomoc, a także o ustanie epidemii.
Proszę także o szczególną odpowiedzialność w czasie uroczystości Wszystkich Świętych
i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dnia Zadusznego. Rozłóżmy czas odwiedzin grobów naszych najbliższych na cmentarzach na różne dni listopada. Szczególną ku temu zachętę dał nam papież Franciszek, który zdecydował o przedłużeniu czasu uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych na cały miesiąc. Każdy z nas może zatem wybrać dowolne osiem dni listopada, w których podejmie modlitwę o życie wieczne dla swoich zmarłych. Osoby starsze, chore i ci, którzy z poważnych powodów nie będą mogli udać się
na cmentarz – na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się – mogą uzyskać odpust zupełny modląc się w domu, podejmując lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii
za zmarłych lub wypełniając uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień
i niedogodności swojego życia. W ten sposób, w duchowej łączności z naszymi zmarłymi, gdziekolwiek są pochowani, wypraszamy dla nich łaskę odpustu.
W ostatnim czasie do lęku związanego z pandemią dołączyły także niepokoje społeczne związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Nie można oczekiwać od osób wierzących, aby wyparli się jednego z fundamentów swojej wiary, jakim jest szacunek dla każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie wolno nam jednak zapominać o przykazaniu miłości bliźniego. Moralnym obowiązkiem chrześcijanina jest deeskalacja konfliktu, a nie jego wzmaganie. Proszę zatem, aby wzorem Chrystusa odrzucić każdy rodzaj przemocy. Odpowiedzią uczniów Jezusa jest przebaczenie, modlitwa, podejmowany post.
Oczywiście niezwykle bolesne i godne potępienia są działania protestujących, którzy niszczą pomniki, elewacje kościołów, a także przerywają sprawowane tam Msze święte.
To profanacja rzeczy najświętszych, na którą nie może być zgody. Nie wolno nam jednak odpowiadać tym samym. Musimy wciąż pamiętać słowa św. Pawła, które tylekroć powtarzał nam bł. ks. Jerzy Popiełuszko: „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” Apelując do osób protestujących o szacunek dla miejsc świętych, proszę jednocześnie Was, Siostry
i Bracia, abyście nie odpowiadali agresją. Naszą reakcją ma być modlitwa i ekspiacja
za dokonane profanacje. Proszę Was wszystkich, aby Kościół nadal był miejscem otwartym dla każdego człowieka, przestrzenią pojednania, zgody i wzajemnego szacunku. Niech przyświecają nam w tym słowa św. Pawła: „Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! (…) Nikomu złem za złe nie odpłacajcie”.
Pragnę z całego serca podziękować osobom duchownym i świeckim, wszystkim, którzy
w tym trudnym czasie niosą bliźnim duchową i materialną pomoc. Wszystkich zapewniam
o mojej modlitwie i bliskości, i wzajemnie o modlitwę proszę.

† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

DEKRET
W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad,
przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.
Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:
a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.
Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.
Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.
Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.
Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy
Ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens

Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne  w Gnieźnie                            Gniezno, dnia 29 pażdziernika 2020r.

Czcigodni Księża Proboszczowie,
przeżywamy szczególny czas, w którym wspólnoty parafialne, ale także seminarium, obok codziennych wyzwań, muszą stawiać czoła sytuacji związanej z epidemią i różnymi napięciami społecznymi. Tym bardziej więc doceniamy okazywaną nam w wieloraki sposób pomoc duchową i materialną.
Od wielu lat zwracaliśmy się z prośbą do Księży Proboszczów parafii posiadających cmentarze o przekazanie ofiar zebranych podczas uroczystości Wszystkich Świętych na rzecz PWSD w Gnieźnie. Jednocześnie doświadczaliśmy życzliwości wielu innych kapłanów, którzy w duchu solidarności organizowali w kościołach podobną zbiórkę z przeznaczeniem na seminarium.
Tegoroczna sytuacja jest pod tym względem bardzo wyjątkowa. Ze zrozumieniem podchodzę do trudności finansowych, z jakimi boryka się wiele parafii, a także do faktycznej niemożliwości zorganizowania zbiórki. Jednocześnie czuję się odpowiedzialny za zapewnienie płynnego funkcjonowania seminarium. W związku z tym, w miejsce tradycyjnej listopadowej kolekty na cmentarzach, ośmielam się jedynie prosić o przekazanie dobrowolnych ofiar, na miarę możliwości, zgodnie z rozeznaniem Księdza Proboszcza.
W imieniu całej wspólnoty seminaryjnej z góry dziękuję za wszelkie wsparcie i zapewniam o naszej pamięci w modlitwie, czemu wyraz będziemy chcieli dać jeszcze bardziej w najbliższym czasie.

Ks. Przemysław Kwiatkowski
Rektor PWSD w Gnieźnie