Intencje mszalne

I N T E N C J E    M S Z A L N E

28.VI. – 5.VII. 2020r.
Niedziela 28.VI. godz.8.3o+Maria Urbaniak w 25 rocznicę śmierci

godz.10.3o-Z podziękowaniu Panu Bogu w 20 rocznicę ślubu
Kamili i Andrzeja Kolczyńskich z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

godz.12.oo- Z podziękowaniem Panu Bogu w 40-lecie ślubu
Marii i Bartłomieja Szczupak z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

godz.15.oo+Mirosława Filipiak w 11 rocznicę śmierci

Poniedziałek 29.VI. godz.1o.oo+Maciej Ziębicki

godz.17.oo-Z podziękowaniem Panu Bogu w 2 rocznicę
ślubu Honoraty i Mateusza Sarbinowskich z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

Wtorek 30.VI. godz.17.oo+Grzegorz Torgowski i za zmarłych z rodziny Torgowskich i Lewandowskich

Środa 1.VII. godz.17.oo+Zofia Kwiatkowska w 23 rocznicę śmierci

Czwartek 2.VII.godz.17.oo+ Zofia Jankowska w 9 rocznicę smierci

Piątek 3.VII.godz.17.oo+Helena Krzekatowska w 10 rocznicę śmierci

Sobota 4.VII.godz.16.oo+Dawid Wojtasik w 5 rocznicę śmierci

godz.17.oo- Z podziękowaniem Panu Bogu w 10 rocznicę
ślubu Ewy i Michała Kolczyńskich z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

Niedziela 5.VII. godz.8.3o+Krzysztof Szczęsny

godz.10.3o+Antoni, Helena Szczupak

godz.15.oo+Feliks, Genowefa, Andrzej Głowaccy