Historia

Szadłowice, zwane dawniej Szawłowice to jedna z najstarszych wsi kujawskich. Wieś leży przy drodze krajowej nr 15 w odległości 7 km od Gniewkowa i tyleż samo od Inowrocławia. Najwcześniejsze pisane wzmianki pochodzą z 1288 roku, kiedy to Mikołaj – kasztelan wiski i inowrocławski podarował wieś biskupom włocławskim. Była ich własnością do około połowy XIX wieku, kiedy dokonano sekularyzacji dóbr i wcielono ją do domeny inowrocławskiej.

Pierwsza parafia została erygowana w 1326 roku i należała do dekanatu gniewkowskiego. Pierwszy drewniany kościół zbudowano około 1326 roku pod wezwaniem św. Bartłomieja, następnie po spaleniu świątyni, około roku 1597 zbudowano nowy kościół. Po zniszczeniu i tego kościoła, biskup włocławski Antoni Ostrowski i proboszcz szadłowicki Jan Borucki postawili w 1763 roku nowy drewniany kościół. Świątynia ta została policyjnie zamknięta 13 września 1885r. z uwagi na bezpieczeństwo wiernych. Za materiał uzyskany z rozbiórki Ks. proboszcz Maksymilian Matuszewski (1887 – 1898) zbudował tymczasowo drewniany barak służący jako kaplica. Wiosną 1890 roku przystąpiono do budowy nowego kościoła z cegły palonej w stylu neogotyckim. Prowadził ją pan Felsch z Inowrocławia. W trakcie budowy powiększono zakrystię oraz zmieniono projektowaną podłogę ceglaną na posadzkę. W końcu 1890 roku zakończono budowę, a organmistrz ze Śląska Jan Spiegel wykonał i zamontował nowe organy zamówione przez parafian za 2884 marki . Konsekracja kościoła odbyła się 1891 roku, natomiast ołtarz główny w stylu neogotyckim został konsekrowany 30 lipca 1897 roku przez ks. Biskupa Sufragana Andrzejewicza. W ołtarzu zamurowano relikwie męczenników: św. Klemensa – papieża, i św. Wojciecha – biskupa. Ołtarz główny wystawiono na tle witraża pochodzącego ze starego kościoła, przedstawiającego św. Bartłomieja. Witraż ten przez długie lata zakryty był obrazem Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej, w stylu barokowym.  W 1912 roku została wykonana polichromia w prezbiterium przez malarza artystę p. Rutkowskiego. Została ona odnowiona w 1923r. przez malarzy z Gniewkowa – braci Gołaszewskich. Na ścianach bocznych prezbiterium znajdują się:

po lewej stronie przedstawione jest Wniebowstąpienie Pańskie , a po prawej stronie przedstawione jest Wniebowzięcie N.M.P. W 1953 roku obraz N.M.P. Niepokalanie Poczętej przeniesiono do ołtarza w południowej nawie. Na ołtarzu głównym znajdują się namalowane postacie czterech Ewangelistów. Pierwsze malowanie kościoła wykonano w 1921 roku. Od 1931 roku proboszczem w Szadłowicach został ks. kanonik Piotr Fibak, wielce zasłużony obrońca wiary i polskości podczas II wojny światowej. Był jedynym kapłanem obsługującym dekanat gniewkowski. Jego śmierć w 1945r. parafia uczciła tablicą marmurową umieszczoną w zachodniej ścianie nawy głównej. W okresie wojny kościół jak i budynki plebanii zostały poważnie uszkodzone, a wyposażenie świątyni skradzione i zniszczone. Od 30 marca 1945r. zarząd parafii objął ks. kan. Antoni Węsierski- kapłan uchodźca z diecezji Lwowskiej, który w uznaniu za swą pracę w diecezji lwowskiej miał prawo noszenia Rokiety i Mantoletu. Po zakończeniu II wojny światowej kościół i budynki plebańskie znajdowały się w opłakanym stanie. Nowy administrator przystąpił do naprawy zniszczeń w miarę uzyskanych środków z  parafii. Dnia 20 marca 1950r weszła nowa ustawa o przejęciu  na rzecz państwa dóbr tzw. martwej ręki o utraceniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. Na mocy tej ustawy komisja przejęła 121,11 ha 60 arów  ziemi należącej do probostwa. Na życzenie parafian postanowiono wykonać polichromię wnętrza świątyni. Pracy tej podjął się Paweł Słomski z Bydgoszczy wg. projektu profesora Władysława Drapiewskiego z Pelplina. Podczas prac wzmocniono łuki i sklepienia zarysowane w czasie detonacji bomb i amunicji na lotnisku w Latkowie /w 1945 roku/. Następnie zostały odnowione symbole eucharystyczne, symbole Trójcy Przenajświętszej, symbole czterech Ewangelistów Maryjne i inne motywy dekoracyjne. Odnowione zostały ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica, konfesjonały, chór muzyczny z organami, ławki. Prace trwały z przerwami do 31.08.1958r.

3.IX.1957r. przybył do parafii na 2 dniową wizytację kanoniczną Ks. Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski. Po śmierci proboszcza ks. A. Węsierskiego 29.VI.1953r. kilku innych księży obejmowało probostwo. Od września 1964 roku proboszczem został ks. Albin Obiegły, który dokonał wielu zmian podczas swojej posługi w parafii:

  w 1969r.- przebudowa prezbiterium i nowy ołtarz główny

  w 1972r. – radiofonizacja kościoła

 w 1975r. – 24 sierpnia poświęcono nową kaplicę na cmentarzu                               parafialnym

 w latach 1979-85 – renowacja wnętrza kościoła

16.XI.1980r. – zakończono budowę groty z figurą M.B. Królowej                                   Świata

w 1985r. – założono nową instalację oświetleniową, odgromową i                            nagłośnieniową w miejsce starej spalonej przez piorun.

W kolejnych latach dokonano także wiele poważnych remontów i inwestycji od dnia 1 lipca 1988 roku, kiedy został nowym proboszczem w parafii ks. Ireneusz Oliwkowski.

1989 – remont dachu wieży kościelnej

1989 – wmurowanie tablicy pamiątkowej w kruchcie kościoła,                   poświęconej ks. Ignacemu Posadzemu, zasłużonemu współtwórcy      Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Synowi              naszej Parafii

1990 – zakończenie remontu  korpusu wieży kościelnej /pokrycie                    blachą miedzianą/

1990 – 30 maja na 100 lecie świątyni, Mszę św. sprawował Ks. Kard.                 Józef Glemp

1999 – wstawienie nowych ławek jesionowych do kościoła

2000 – malowanie kościoła

2000 – częściowy remont więźby dachowej i położenie nowej                            dachówki

2001 -fugowanie wieży kościelnej

2001 – parafia obchodziła 16. XII. 675 lecie istnienia

2002 – podświetlenie kościoła zewnątrz

2003 – nowe ogrodzenie  stalowe wokół kościoła

2003 – uruchomienie zegara na wieży kościelnej – nowa automatyka               i instalacja

2005 – 12 kwietnia kościół został wpisany do Zabytków Kultury                       Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2005 – położenie  nowej posadzki granitowej w kościele

2007 – nowe nagłośnienie w kościele

2009 – odtworzenie polichromii z 1912 r, na ścianie wschodniej                       prezbiterium kościoła wykonanej przez konserwatora p.                       Grażynę Szczerbińską z Torunia

2009 – pozłocenie tabernakulum i ołtarza

2009 – położenie kostki granitowej przed wejściem głównym i                          bocznym do kościoła oraz schodów granitowych

2009 – wstawienie nowych drzwi dębowych głównych, bocznych i na               wieżę w kościele

2010 – wymiana rynien na całym kościele

2012- odrestaurowanie witraża św. Bartłomieja na ścianie                               wschodniej

2012 – I etap konserwacji elewacji ściany wschodniej kościoła przez                Pracownię Konserwatorską SECCO – Anna Jaguś z Torunia

2013 – remont i wymiana / częściowa/ elementów konstrukcji dachu             kościoła przez PHU „WITBUD”- Ireneusz Winiarski ze                         Skalmierowic

2013 – jubileusz 25 lecia pobytu na parafii ks. proboszcza Ireneusza                Oliwkowskiego

2014 – remont i wymiana elementów konstrukcji wieży kościoła                      przez PHU „WITBUD” -Ireneusz Winiarski ze Skalmierowic

2014 – II etap prac konserwatorskich przy kościele – fragmenty                      elewacji  północnej, zachodniej nawy oraz kruchty                                  południowej. Kontynuacja prac konserwatorskich przez                         Pracownię Konserwatorską SECCO z Torunia

2015 – III etap prac konserwatorskich przy kościele – fragmenty                    elewacji nawy – kontynuacja prac  przez Pracownię SECCO

2015 – pokrycie blachą dachu na kaplicy cmentarnej oraz wiaty przy              plebanii

2016 – pokrycie blachą budynku gospodarczego i remont garażu                      przy plebanii

2016 – wmurowanie tablicy granitowej upamiętniającej 1050 lecie                  Chrztu Polski, 125 lecie konsekracji świątyni i pobyt                              Prymasów Polski udzielających sakramentów w tej świątyni

2016 – IV etap prac konserwatorskich przy kościele -elewacja nawy               północnej- kontynuacja prac przez pracownię SECCO

2016 – zakup ekranu LED do wyświetlania tekstów pieśni w kościele

2016 -jubileusz 50 lecia gry na organach w kościele p.Małgorzaty                  Kolczyńskiej

2017-V etap prac konserwatorskich przy kościele – elewacja ściany             południowej i północnej- kontynuacja prac przez Pracownię                  SECCO z Torunia

Spis duszpasterzy – proboszczów, którzy pracowali w parafii;

 1. ks. Marcin Laskowski – 1780 – 1783
 2. ks. Tadeusz Czujkowski – 1783 – 1786 – ojciec franciszkanin
 3. ks. Jan Wochelski – 1786 – 1803
 4. ks. Stanisław Kalinowski – 1803 – 1848
 5. ks. Wojciech Zieliński – 1849 – 1851
 6. ks. Teodor Adamski – 1851 – 1877
 7. (kulturkampf) 1877 – 1886, walka ideologiczna i polityczna prowadzona przez rząd Ottona von Bismarcka. Jej celem było zahamowanie wpływów papieskich, zachowanie „czystości” kultury niemieckiej. W 1871 roku władze wydaliły z Niemiec Jezuitów, a wtedy Watykan zerwał stosunki dyplomatyczne z państwem pruskim. Kulturkampf objawił się zaostrzeniem polityki germanizacyjnej.
 8. ks. Maximilian Matuszewski – 1887 – 1898
 9. ks. Józef Stagraczyński – 1898 – 1901
 10. ks. Bolesław Paluchowski – 1902 – 1912
 11. ks. Józef Jagalski – 1917 – 1928
 12. ks. Stanisław Wasilewski – 1928 – 1931 substytut wikary
 13. ks. Piotr Fibak 1931 (1929) – 1945 kanonik kruszwicki, dziekan gniewkowski
 14. ks. Antoni Węsierski – 30.03.1945 – 29.06.1953 – administrator parafii, kanonik
 15. ks. Franciszek Januchowski – 01.10.1953 – 24.06.1959
 16. ks. Wiktor Kasprzak – 25.06.1959 – 15.01.1962
 17. ks. Jan Sikorski – 16.01.1962 – 01.09.1964
 18. ks. Albin Obiegły – 20.09.1964 – 30.06.1988
 19. ks. Ireneusz Oliwkowski -1.07. 1988 –